Vaš internet pretraživač je pokušao da pristupi sajtu koji se koristi za distribuciju materijala sa elementima seksualne zloupotrebe dece. Na osnovu Krivičnog zakonika Srbije (čl. 185) distribucija i prikazivanje tog materijala predstavlja krivično delo.

 

Ukoliko imate nekih primedbi na činjenicu da Vam je blokiran pristup ovom sajtu, ili smatrate da nije u redu što je pristup sajtu onemogućen, molimo Vas da pošaljete imejl na childprotection@mup.gov.rs

 

Ovo blokiranje je uspostavljeno samo kao sredstvo za sprečavanje nelegalne distribucije dokumentovane seksualne zloupotrebe i radi ograničavanja dalje zloupotrebe dece.

 

Ukoliko Vam je potrebno više informacija ili biste želeli da nas obavestite o nekoj aktivnosti vezanoj za distribuciju materijala zloupotrebe dece u seksualne svrhe, molimo kontaktirajte UKP-SBPOK-Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, na broj telefona 011/311-72-08 ili putem imejl adrese childprotection@mup.gov.rs

policija

 

Obavestite nas o aktivnostima vezanim za distribuciju materijala zloupotrebe dece u seksualne svrhe na broj

011 311-72-08

od 8.30-16.30h


..............................................................................................................................................................................................

Your web browser has attempted to access a website that is used in connection with distribution of material with elements of child sexual abuse. In accordance with the Serbian Criminal Code (Article 185), such distribution is a criminal offence.

 

If you have any objections to the fact that access to this site has been blocked, or feel that the blocking is incorrect, please send an e-mail to childprotection@mup.gov.rs

 

This blocking has been implemented only as a means to prevent illegal distribution of documented sexual abuse, and to limit further abuse of children.

 

If you would like more information or you want to notify of any activity related to the distribution of child sexual abuse material, please contact the CPD-SCOC-Cyber Crime Department of Serbian Ministry of Interior at 011/311-72-08 or via e-mail address childprotection@mup.gov.rs

policija

 

Please inform us on activities related to the distribution of child sexual abuse material on the phone number

011 311-72-08

08.30-16.30